Vzhledem k významné novele zákona o rozhodčím řízení s účinností ode dne 1.4.2012 jsme pro vás připravili komplexnější informace stran organizace a průběhu vedení rozhodčího řízení naší společností, kdy nejpodstatnější informace jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách v sekci nabídka, praxe a rozhodčí doložky.

Upozorňujeme, že do vašich smluv je nutno implementovat ty rozhodčí doložky, které plně reflektují na účinnou novelu, a které najdete v sekci rozhodčí doložky.

Pro přehlednost uvádíme, že rozhodčí doložky jsou rozděleny na rozhodčí doložky pro
a) spotřebitelské spory (spory mezi podnikatelem a spotřebitelem – občanem, např. spory ze spotřebitelského úvěru apod.),
b) nespotřebitelské spory (spory zpravidla mezi podnikateli a ostatní spory, které nejsou spotřebitelské – viz. výše).

Rádi bychom na tomto místě ještě sdělili, že nemáme informace o tom, že by některý z rozhodčích nálezů vydaným některým s naší společností spolupracujícím rozhodcem byl zrušen jakýmkoliv obecným soudem v ČR.

Těšíme se na další spolupráci.

Ve Vsetíně dne 4.2.2013

Mgr. Petr Maršálek, jednatel

TOPlist